cafe zgierz logo

Zgierz - Strona Startowa

pozostań z nami na  www.e-zgierz.eu !

Wiedza o Zgierzu

Tablica informacyjna od strony łodzi
Zgierz – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, nad Bzurą, graniczące od południa z Łodzią, wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do ówczesnego województwa miejskiego łódzkiego. Zgierz uzyskał prawa miejskie przed rokiem 1318 i jest jednym z najstarszych miast w regionie.Według ostatniego corocznego zestawienia GUS-u z 1 stycznia 2007 r., Zgierz jest siedemdziesiątym siódmym miastem w kraju pod względem liczby ludności (58 164 osób) i dziewięćdziesiątym ósmym pod względem powierzchni (42,33 km²).


Według danych statystycznych z roku 2007 Zgierz ma obszar 42,33 km², w tym:
użytki rolne: 42%
użytki leśne: 17%
Miasto Zgierz stanowi 4,95% powierzchni powiatu.

Zgierz pod względem administracyjnym jest jednolitą gminą miejską. Obecnie na obszarze Zgierza istnieje 11 osiedli administracyjnych stanowiących jednostki pomocnicze gminy, nie posiadające osobowości prawnej. W przyszłości ma wejść w skład Metropolii Łódzkiej wraz z Pabianicami jako jedna z gmin. Nie wiadomo, skąd pochodzi nazwa miasta. Przypuszcza się, że nazwa Zgierz pochodzi od miejsca zgorzałego, miejsca wypalania ogni ofiarnych lub od miejsca po wypalonym lesie. W starych dokumentach miasto nazywane jest Zguyr,  Segey i Shegrz.
 

Historia Zgierza

1131 pierwsze pisane wzmianki o Zgierzu, nazwa Zgierz pochodzi od miejsca zgorzałego, miejca wypalania ogni ofiarnych lub od miejsca po wypalonym lesie , przed 1318 (prawdopodobnie 1288) prawa miejskie,
1420 potwierdzenie przez króla Władysława Jagiełłę prawa miejskiego,
1504 nadanie praw cotygodniowych targów i półrocznych jarmarków,
XVII w. utworzenie starostwa zgierskiego,
1792 przeniesienie do Zgierza sejmików poselskich powiatu brzezińskiego i inowłodzkiego,
1793 miasto pod zaborem pruskim,
1807 w Księstwie Warszawskim,
1815 w Królestwie Polskim,
I połowa
XIX w. powstanie przemysłu włókienniczego - rozwój miasta,
od
1831 główny ośrodek produkcji sukienniczej w kraju,
1903 połączenie kolejowe, wcześniej istniało już połączenie tramwajowe z Łodzią,
do
1975 miasto stanowiło powiat miejski

Historyczne wzmianki związane ze Zgierzem

 • 1255r Kazimierz Kondratowic , książę łęczycki i kujawski wydaje we wsi Męka (sieradzkie) dokument lokacyjny dla Warty, w którym pośród świadków jest wymieniony Aleksy kapelan ze Zgierza


 • 8 lipca 1295 r Na dokumencie Władysława Łokietka księcia kujawskiego, łęczyckiego i sieradzkiego jest wymieniony pośród świadków „ Jaschon" pisarz i pleban kościoła w Zgierzu

 • 24 czerwca 1345 Władysław, książę dobrzyński nadaje wójtostwo w Zgierzu komesowi Samborowi, skarbnikowi łęczyckiemu.
  w 1430 Studiuje na Akademii Krakowskiej dwóch studentów pochodzących ze Zgierza — Mikołaj syn Swiętosława i Stanisław syn Macieja.

 • 8 sierpnia 1447 Kazimierz Jagiellończyk odnawia na prośbę Wójta Helmana przywilej z 1345 r. na wójtostwo w Zgierzu

 • W 1643 Zostaje wzniesiony przez księdza Wawrzyńca Kowalika kościółek drewniany pod wezwaniem św. Wawrzyńca, pierwotnie usytuowany między ulicami Aleksandrowską i 3 Maja. Odbudowany po pożarze w 1780 r., niewiele później przeniesiony na cmentarz katolicki. • Według Slavonic Geographical Dictionary nr 14, t.164 zatytułowany „Zgierz”, opublikowanego w Warszawie w roku 1894.
  Zgierz w roku 1807 miał 500 mieszkańców.


 • Między 1817 - 1820 przybywa do Zgierza 23 majstrów sukienniczych, wśród nich najzamożniejsi byli Jan Fryderyk Zachert, Karol August Meisner, Karol Gottlieb Saenger, Jan Henryk Teske i Jan Georg Yiertes

 • W 1822 Jan Fryderyk Zachert zakłada pierwszą manufakturę tkacką w Zgierzu.

 • Powstanie listopadowe .W 1830 w Zgierzu powstaje Straż Bezpieczeństwa w liczbie 903 obywateli. Na czele stanął były kapitan Antoni Dąbrowski.

 • Fryderyk Zachert sprowadza do Zgierza z Belgii pierwszą maszynę parową o mocy 18 KM

 • 8 czerwca 1840 Urodził się w Zgierzu Adolf Pawiński - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Archiwum Głównego w Warszawie, badacz instytucji ustrojowo -politycznych i skarbowych w Polsce XVI w., -inicjator „Źródeł dziejowych" m.in. „Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego", „Polska XV w. pod względem geograficzno-statystycznym".

 • 1863— 1864 Stu siedmiu zgierzan bierze udział w Powstaniu styczniowym, głównie walcząc z bronią w ręku w partiach powstańczych Oksińskiego i Sawickiego - Dworzaczka ).

 • - Zgierz w „Encyklopedii Powszechnej” Orgelbranda (Warszawa 1884)
  Zgierz – miasto nad rzeką Bzurą w Guberni piotrkowskiej, w powiecie łódzkim. Osadnictwo od czasów przedhistorycznych, prawa miejskie według Karty Magdeburskiej od roku 1420. Całkowicie zniszczone podczas pierwszej wojny szwedzkiej, następnie odbudowane. Szczególny wzrost miasta od momentu założenia pierwszych fabryk. Obecna populacja wynosi 11 000 osób.


 • 28 stycznia 1886 Zostaje stracony na stokach Cytadeli w Warszawie Jan Pietrusiński, tkacz ze Zgierza, członek partii Proletariat.

 • 2 września 1888 Urodziła się w Zgierzu Helena Wiewiórkowska - pierwsza kobieta adwokat w Polsce.

 • W 1894 Urodził się w Zgierzu Arkadiusz Musierowicz — chemik rolny, gleboznawca, od 1936 r. profesor Politechniki Lwowskiej, w latach 1945 — 64 profesor SGGW.

Zabytki

Najważniejszymi zabytkami w Zgierzu są:
  zgierz panorama
 • unikalny układ urbanistyczny z XIX wieku, dzielnica Nowe Miasto
 • drewniane domy tkaczy z XIX wieku
 • neogotycki kościół św. Katarzyny (1910), najstarsza parafia w regionie
 • Muzeum Miasta Zgierza jedyne w Europie prezentujące wnętrze mieszczańskie z przełomu XIX wieku.
 • Łaźnia Miejska - najstarszy w Polsce kryty basen (1926)
 • Plac Stu Straconych - pomnik ku czci ofiar zbiorowej egzekucji z 1942 roku
 • historyczne cmentarze: rzymskokatolicki, protestancki, mariawicki i żydowski

historia miasta © 2003-2023 border

historia zgierza