cafe zgierz logo

Zgierz - Strona Startowa

pozostań z nami na www.e-zgierz.eu !

cennik linia nr.1linia nr.3linia nr.4linia nr.5linia nr.6linia nr.8linia nr.51linia nr.16linia nr.46linia nr.46bus


Cennik dotyczy opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Zgierza.  obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Bilety jednorazowe i karnety Normalne Ulgowe
Bilet jednorazowy 2,40 1,20
Karnet 11-przejazdowy 22,00 11,00

 


Bilety miesięczne Normalne Ulgowe
Wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza 78,00 39,00
Jedna linia autobusowa na terenie Zgierza 64,00 32,00
 Bilety 3-miesięczne Normalne Ulgowe
Jedna linia autobusowa na terenie Zgierza 160,00 80,00
 Opłaty dodatkowe (kary) wysokość opłaty
za przejazd bez ważnego biletu 120,00
za przewóz bagażu bez ważnego biletu 48,00
W przypadku natychmiastowego uiszczenia wyżej wymienionej opłaty dodatkowej, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej nałożenia, wysokość tej opłaty obniża się o 30%.
za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu 360,00


*w obiegu nadal znajdują się karnety 11-przejazdowe w cenach 20 zł (bilety normalne) i 10 zł (bilety ulgowe), które będą ważne do końca 2013 r.

 

Zasady korzystania ze środków komunikacji miejskiej:
1) Bilet jednorazowy należy skasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu, jednak nie później, niż w czasie dojazdu do następnego przystanku. Bilet powinien być skasowany jednokrotnie i zachowany do kontroli. Bilet jest ważny w tym pojeździe, w którym został skasowany (nie uprawnia do przesiadek).
2) Za ważny bilet miesięczny uważa się bilet z załączonym znaczkiem opłaty na dany miesiąc kalendarzowy i z wpisanym na nim numerem biletu. Bilet jest ważny do końca miesiąca kalendarzowego, na który został zakupiony.
3)
Za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 48dm3 (np. 60x40x20 cm) lub psa (z wyjątkiem trzymanego na kolanach) należy wnieść opłatę w pełnej wysokości, niezależnie od posiadanych przez pasażera ulg i zwolnień.
4) Osoby podróżujące z dziećmi do lat 4 nie uiszczają opłaty za przewóz wózka.

 

 

Komunikacja w Zgierzu © 2003-2013 border

cennik biletów - komunikacja zgierz